Portret in opdracht

Laat een portret in opdracht schilderen

Portretschilderen wordt al duizenden jaren gedaan. In de loop der jaren is de reden waarom mensen een portret laten schilderen wel aan veranderingen onderhevig geweest. Vooral in de 16e en 17e eeuw waren de Nederlandse oude meesters ook daadwerkelijk meesters in het schilderen van portretten. De reden om een portret te laten maken, had vooral met status te maken. De rijkdom en carrière van de geportretteerden speelde een belangrijke rol. Ook vandaag de dag kunt u een portret in opdracht laten schilderen. Status en rijkdom doen er niet meer toe, maar wel de persoonlijkheid van de geportretteerde. Met een portret in opdracht wordt op bijzondere wijze iemand zeer persoonlijk vastgelegd.