” De roots van zijn abstracte werk, waarbij het gaat om de toets, de penseelvoering, de compositie en het kleurgebruik, zijn te herkennen in de portretten die Antonie schildert. De gelijkenis is treffend en weerspiegelt de ziel van de geportretteerde. Maar er is meer… Antonie neemt de vrijheid om van ieder portret een kunstwerk te maken met een grote eigenheid en artisticiteit waardoor de opdrachtgever niet alleen een mooi portret heeft van een geliefd persoon, maar tevens een esthetisch werk van grote klasse.”

Marc van Abbe